Klagshamnsskolans Fritidshem

Hej och välkommen till Klagshamnsskolans Fritidshem!


Vi erbjuder fritidshemsverksamhet för elever i årskurs 1 på nedre våningsplanen i den höga byggnaden på skolområdet. Utanför klass 1 b:s klassrum på nedre plan hittar ni vår informationstavla (där vi presenterar veckans aktiviteter och aktuell info) samt listorna för in- och utcheckning av era barn. Vid fint väder finns listorna för in- och utcheckning på bänken framför den höga byggnaden. 
Kom ihåg att stryka er på listan och säga hej då till någon personal på fritids innan ni går hem för dagen.

Under eftermiddagarna mellan klockan 15:00-16:00 erbjuder vi alla barn planerade/styrda aktiviteter både ute och inne. Eleverna kan naturligtvis också välja att leka på skolgården samt vistas i något av våra olika rum för bygg, skapande, spel och rollekar. Varje måndag efter skolans slut presenteras ett nytt program av våra planerade veckoaktiviteter för barnen.

Vår ambition är att barnen ska känna trygghet och glädje på fritidshemmet och under hela sin skoldag. Vårt uppdrag på fritidshemmet är att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och social gemenskap. Vi har valt att dela in året i sju perioder där varje period har ett enskilt fokusområde. Mer om perioderna hittar ni längre ner på sidan och på våra tavlor.

Är det något ni undrar över är det bara att kontakta oss. Våra telefonnummer hittar ni längre ner på sidan.

Vänliga hälsningar

/Personalen på Klagshamnsskolans Fritidshem


Information om fritids

Våra telefonnummer:
Årskurs 1: 073-14 16 299   Klagshamnsskolan
Årskurs 2: 070-96 65 076  (Strandskolan)

Vi som jobbar här:
Åsa, Jacob, Linnea och Daniel.

Styrda/planerade veckoaktiviteter:
Mån: Uteaktivitet 
Tis:    Skapande samt en ute- eller inneaktivitet
Ons:  Utedag - Vi går till en lekplats kl.14.15-15.30
Tors: IKT
Fre:   Fredagskul (oftast två olika aktiviteter)

Mer info om våra aktiviteter hittar ni på vår infotavla. 


En dag på fritids (viktiga tider):
Vi öppnar: 06:30 (i den låga byggnaden)
Frukost: serveras fram till 07:15
Vi går över till den höga byggnaden 07:30
Mellis: serveras mellan 13:40-14:40
Styrda/planerade aktiviteter: 15:00-16:00
Vi går över till den låga byggnaden 16:45-17:00
Fritids stänger: 17:30

Länkar:

 Aktuell info

Sommarlov anmälan görs på denna länk senast 25/4.Klämdagar  31/5 och 7/6 anmälan via länken snarast.

https://docs.google.com/forms/d/1Xs0G3n4i_cHEisOE-kMQEDb601Ht4VuYJccwulgMbJc/edit
Fokusperioder

Aktuell period: 1

Period 1:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.


Period 2: 
Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila. 

Period 3:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Period 4:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

Period 5:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Period 6:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Period 7:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.