Klagshamnsskolans Fritidshem

Hej och välkommna till Klagshamnsskolans Fritidshem!
Information om fritids

Våra telefonnummer:
Årskurs 1: 073-14 16 299   
Årskurs 2: 070-96 65 076 

Vi som jobbar här:
Suzette, Sofie, Simon, Monica, Linnea, Jacob, Ela, Evelina och Nicole.

Styrda/planerade veckoaktiviteter:
Mån:  
Tis:    
Ons:  
Tors: 
Fre:   


En dag på fritids (viktiga tider):
Vi öppnar: 06:30 (i den låga byggnaden)
Frukost: serveras fram till 07:15
Mellis: serveras mellan 13:40-14:40
Styrda/planerade aktiviteter: 15:00-16:00
Vi går över till den höga byggnaden 16:45-17:00
Fritids stänger: 17:30 

Länkar:Aktuell info

Fokusperioder

Aktuell period: 4

Period 1:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.


Period 2: 
Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila. 

Period 3:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Period 4:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

Period 5:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Period 6:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Period 7:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.