Våra klasser får ett namn efter det året de börjar i Klagshamns rektorsområde. Detta namn behåller klassen till de slutar hos oss. På så sätt hittar du lätt i menyn Klassidor då namnet där inte byts. Det flyttar dock lite längre ner i menyn för var år.

Exempel på ett klassnamn är STGR14A
ST står för Strandskolan
GR står för Grundskola
14 innebär att klassen började på Strandskolan år 2014
Sedan kommer eventuellt en bokstav som är beroende på hur många parallella klasser vi har just det året.

STGR använder vi för att få struktur på alla grundskolor och gymnasieskolor i Malmö.