STGR10A

 

Välkommen till klassidan för  9A!

Klassens mentorer är Jessica Sjöbäck och Kristian Johansson
Måndagar: 0830 - 0920 Studietid C1

 Viktiga datum och information

Gymnasieinformation - åk9
 Gymnasieinformation.
Den 21 oktober kl: 18:00 är det gymnasieinformation (matsalen) för årskurs 9.
  • Ryslig tävling från biblioteket!
Som vanligt lockar biblioteket alla elever att vara med i en Skrivutmaning på höstterminen. 

I år är det ett nytt upplägg där de äldre eleverna skriver för de yngsta. 
Alltså till våra elever i F-klass. 

Tanken är att Niclas ska läsa de bästa skräckisarna för dem på måndagen 28/10, vecka 44  i biblioteket, som då är pyntat med f-klassernas läskiga bilder som de fått i uppdrag att göra. 

Alla klasser får nominera max tre berättelser, så om ni har fler i klassen som vill delta så måste ni välja ut tre tävlingsbidrag. 

Senast fredagen den 25 oktober vill Niclas ha texterna på papper för att de ska vara med i tävlingen. 


Elevråd


Kommande studiedagar under HT

16/10, 26/11 (26/11 är också stängdag på fritids)

  • Här hittar du dagar och tider för nationella prov läsåret 19/20. Följ länken. 
  • Studie- och yrkesvägledare Sanja Strojakovic kan du kontakta på mail:sanja.strojakovic@malmo.se eller mobil:076-854 16 90. Sanja finns tillgänglig på skolan på måndagar och tisdagar. 
  • Här hittar du länk till information om gymnasiemässan i Malmö. Följ länken.                                                          Bildresultat för gif
 


Sjukanmälan: Anmäl frånvaro varje dag ditt barn är sjukt på skola24. 
Anmäl via telefon 0515-777 000 eller på //malmo.skola24.se 
Information


CTC- enkät

CTC står för Communities that Care och är en enkät som elever från åk 6 till åk 2 på gymnasiet i Malmö Stad fyller i. Denna enkät kommer era barn få fylla i här i skolan under vecka 41-43. Nedan följer den information som de som är ansvariga för enkäten i Malmö Stad vill att ni föräldrar ska ha.

Information om CTC´s elevenkät

Under perioden 30 september – 25 oktober (vecka 40-43) kommer samtliga elever i grundskolans årskurs 6, 7, 8 och 9 samt gymnasieskolan årskurs 1 och 2 i Malmö erbjudas att besvara en enkät som fokuserar på bakomliggande risk- och skyddsfaktorer för problembeteende. Det är en totalundersökning som omfattar alla elever i de ovan nämnda årskurserna.

Huvudman för elevenkäten är Malmö stad som via stadskontoret ansvarar för undersökningens innehåll samt analys och återföring av resultaten.

Syftet med enkäten är att kunna beskriva de orsaksfaktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, levnads­­vanor och hälsa. Resultaten från undersökningen kan användas som underlag vid beslut och prioriteringar kring det fortsatta främjande och förebyggande arbetet.

Undersökningen genomförs i skolan under en lektionstimme med digital enkät som besvaras helt anonymt och eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande. Inga enskilda elever kommer att kunna identifieras i det insamlade materialet. Alla nationella och lokala regelverk kring informationssäkerhet följs naturligtvis.

Deltagandet i undersökningen är frivilligt, men ju fler elever som deltar desto större tillförlitlighet får Malmö Stad gällande resultaten kring de lokala risk- och skyddsfaktorer som påverkar barn och ungdomar. Du som är vårdnadshavare har rätt att tacka nej till barnets deltagande.

För mer information eller frågor kring genomförandet kontakta:

Malmö Stad

Bo Westerlund bo.westerlund@malmo.se

Avvikande kost

Skolrestaurangen önskar få in anmälan om specialkost varje läsår. Länk till anmälan finns nedan.

https://malmo.se/Service/Utbildning-och-forskola/Skolmat-i-grund--och-gymnasieskolan/Specialkost-i-skolan.html


Hoppas ni får en trevlig vecka!

Skolledningen på Klagshamns rektorsområde


Viktig information från tidigare veckobrev

Parkering och trafiksäkerhet

Vi vill påminna om att ni ska stanna på tillåtna

parkeringsplatser, tex vid Folkets Hus, när ni stannar och släpper av era barn. Busshållplatsen måste vara ledig för bussarna som kommer och lämnar de barn som åker buss. Där är stoppförbud under hela skoldagen! Busschauffören har ansvar för barnen tills bussen står på hållplatsen och får inte släppa av dem om bussen inte kan ställa sig på hållplatsen! När busshållplatsen är upptagen av personbilar måste barnen kryssa mellan bilarna och det blir farligt för alla barn. Så ställ er inte på busshållplatserna när ni ska släppa av era barn.


 Studietid för högstadiet

Vi har anställt en ung duktig matematiker som mattestöd för eleverna i åk 7-9 på onsdag morgon kl 8:15-9:15 och på torsdagar 14:30-16:30. Detta är en utökning av redan befintlig studietid.


 Kontaktuppgifter till skolledningen och administration:

Christin Stigborg, rektor

christin.stigborg@malmo.se     

Katarina Lundgren, administrativ chef

katarina.lundgren@malmo.se

Annika Ingelström Paulsen,

biträdande rektor med ansvar för F-klass och fritids.

Annika.paulsen@malmo.se

Sarah Josefsson, biträdande rektor med ansvar för åk 1-6

Sarah.josefsson@malmo.se

Malin Kjellberg Högström, biträdande rektor med ansvar för åk 7-9

Malin.kjellberg-hogstrom@malmo.se

Christine Lindsjö, administratör

Christine.lindsjo@malmo.se


Datum för föräldraråd

Skolledningen kallar till föräldraråd följande datum under läsåret:
4/12 på Klagshamnsskolan i åk 1, 5/2 på Strandskolan i matsalen och 3/6 på Klagshamnsskolan i åk 1. Vi ser gärna att alla klasser har två representanter. Ni får gärna komma båda på alla möten om ni kan. 

Nya medarbetare

Trä/Metall                          Marcus Rostedt

Musik                                  Martin SvenssonLänk till Strandskolans veckobrev
Mailadresser till undervisande lärare:

NO: kristian.johansson@malmo.se

Idrott: johan.norden@malmo.se

Textilslöjd: annika.nigard@malmo.se

Trä/metallslöjd: Marcus (ny lärare, mailadress kommer)

Hemkunskap: elvira.sabo@malmo.se

Franska: nathalie.roux@malmo.se

Tyska: marcelojavier.arcecastillo@malmo.se 

Svenska: jessicaelisabe.sjoback@malmo.se

Engelska: marcelojavier.arcecastillo@malmo.se 

Bild: sofiaelisabeth.huss@malmo.se 

Matematik: kristian.johansson@malmo.se

Musik: Martin (ny lärare, mailadress kommer senare)

SO: caroline.ranalli@malmo.se