STGR10A

 

Välkommen till klassidan för  8A!

Klassens mentorer är Linus Hjelm, Jessica Sjöbäck och Sofia Huss. 


Information för 8A / Datum och tider.

 Vecka 51:

Måndag och tisdag kommer eleverna att fortsätta med det filmprojekt som påbörjades vecka 50. Eleverna fortsätter att producera sina filmer på temat "skräck" med guidning av filmproducenten Figge Heurlin från "Film i Skåne".

Tider för filmprojekt:

Måndag 17/12

o    9.00-10.25  Möte med Figge, sal C1 

Eleverna har sedan filmdag och följer och avslutar skoldagen enligt tider för ordinarie skolschema!

Ämneslärarna kan  behöva hålla ordinarie lektion under filmdagarna måndag och tisdag. 

Lunchtid enligt ordinarie skolschema 12.10-12.30. 

Filmdag fortsätter efter lunch enligt ordinarie schema.


 Tisdag 18/12   Filmdag med filmprojekt och Workshop med trans- och tjejjouren.

9.00 - 11.05 Eleverna arbetar färdigt med sina filmer och har filmvisning. 

9.00 Sal D3, filmprojekt med Caroline och Figge.

10.00 - 11.05 Filmvisning 8A, sal C1 med Jessica.

11.15 Idrottslektion enligt ordinarie skolschema.

Lunch 12.30-12.50 enligt ordinarie skolschema

13.00 - 15.00  Workshop med trans- och tjejjouren. Sal: NO2


  • Elevråd  måndag 17/12, kl. 9.30

  • Volleybollturnering onsdagen den 19 december: 
Start 8.15 i idrottshallen. Eleverna behöver både idrottskläder till volleybollen och varma kläder för  utomhusaktiviteter under turneringen!
     
Julavslutning   21/12

9.00  Samling 8A  i musiksalen

Julavslutning - konsert i idrottshallen.

10.55   Julgröt i matsalen.

Skoldagen slutar 11.30


 Skolsköterskan informerar.
Information om kommande hälsokontroll och vaccination för elever i årskurs 8:


   
Skolenkät -2018
Skolinspektionen har skickat ut en enkät som de vill att vårdnadshavare till elever i grundskolan besvarar. Enkäten går att besvara t.o.m. den 19/10-18.

Vi ser gärna att ni vårdnadshavare i klass 8A besvarar den, mer info gällande enkäten och var ni hittar den finns här.

  • Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för myndighetens arbete med att granska skolor. Resultatet används även i Skolverkets ”Välja Skola”. Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras. Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan. 
  • Så här besvarar du enkäten: 1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten   2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller grundsärskola” och ange koden 68Ar29.

Vänliga hälsningar

Linus, Sofia & JessicaPRAO vecka 41:

SYV informerar….

Eleverna i års. 8 kommer ha prao v. 41 under höstterminen och v. 11 under våren. Malmö Stad har beslutat att alla kommunala grundskolor ska ha obligatorisk prao vilket betyder att man kan få frånvaro under praoperioden om man inte kommer till praktikplatsen och inte meddelar orsak. Malmö Stad har även beslutat att en organisation ska arbeta med att få fram platser till grundskolorna för att säkerställa att praktikplatserna följer de lagar och rutiner som de ska för att kunna ta emot elever i års. 8. Detta betyder att grundskolorna får en lista av PraoMalmö med praoplatser till eleverna som fördelas via önskeområde. Platserna är utspridda över hela Malmö och därför har skolan valt att ge alla elever som behöver busskort. Nästa vecka kommer eleverna få tilldelat sina platser och på pappret står all information om praktikplatsen, vilka tider, kontaktuppgifter samt om eleven får äta på stället eller ha egen mat med sig eller äta på en annan kommunal grundskola som ligger i närheten. Detta papper ska lämnas till praktikplatsen och efter praon är slut ska det returneras till SYV Sanja. Det är viktigt att ringa/gå till praktikplatsen en vecka innan start för att få bekräftelse att de är redo för praoperioden med er. 

Några frågor eller funderingar? Hör av er gärna till mig då 😊

Mvh Sanja Stojakovic

Studie- och yrkesvägledare

Augustenborgsskolan och Strandskolan

Grundskoleförvaltningen

Mobil: 0768-541690

Sanja.stojakovic@malmo.se 

Anmäl frånvaro varje dag ditt barn är sjukt på skola24. 
Anmäl via telefon 0515-777 000 eller på //malmo.skola24.se 
 Veckobrev 


Länk till Strandskolans veckobrev
Mailadresser till undervisande lärare:

NO: RobertGöransson 
robertmagnusdennis.goransson@malmo.se -

Idrott: dajana.borjesson@malmo.se
Idrott: johan.norden@malmo.se

Textilslöjd: annika.nigard@malmo.se

Trä/metallslöjd: patrik.rosenkvist@malmo.se

Hemkunskap: elvira.sabo@malmo.se

Franska: nathalie.roux@malmo.se

Tyska: marcelojavier.arcecastillo@malmo.se 

Svenska: jessicaelisabe.sjoback@malmo.se

Engelska: daniel.nilsson3@malmo.se

Bild: sofia.huss@malmo.se 

Matematik: kristian.johansson@malmo.se

Musik: linus.hjelm@malmo.se

SO: caroline.ranalli@malmo.se