STGR10A

 

Välkommen till klassidan för  8A!

Klassens mentorer är Linus Hjelm, Jessica Sjöbäck och Sofia Huss. 

Välkomna till vårterminen 2019!  

Vaccination åk 8.

Den 25 mars och 1 april kommer de elever i åk 8 som vill att bli vaccinerade. 

Eleverna har fått med sig en blankett hem där du som vårdnadshavare måste ge ditt medgivande till vaccinationen eller avböja erbjudandet. Eleven ska sedan ta med sig blanketten till skolan och lägga den i brevlådan i väntrummet utanför skolsköterskan. Detta gäller även de elever som tackar nej till erbjudandet. 

Ni är välkomna att höra av er till skolsköterskan om ni har några frågor.


Liva Andersson, skolsköterska.

Email: livastrid.andersson@malmo.se 

Mobilnummer 0729-632389


Information för 8A, datum och tider.        

Erbjudande om extra hälsokontroll vid frånvaro – Information till vårdnadshavare och elever i Klagshamns rektorsområde

  • Sedan i höstas erbjuder skolsköterskorna en extra hälsokontroll till alla barn som har >20% frånvaro under en femveckorsperiod, förutom när det är beviljad semesterresa. Detta är en del i vårt hälsofrämjande arbete som syftar till att öka skolnärvaron och underlätta återgång till skolan efter frånvaro.

    Erbjudandet kommer hem med brev. För mer information följ länken.

  • För ytterligare information kontakta skolsköterska Sara Sjöberg, 0766 34 79 51, sara.sjoberg3@malmo.se eller Liva Andersson, 0729 63 23 89, livastrid.andersson@malmo.se 


Studiedag   fredagen den 15 februari 

Februarilov vecka 8, 18-22 februari

PRAO vecka 11

Studiedag  måndagen den 18 mars

Påsklov vecka 16, 15-18 april

Studiedag onsdagen den 22 maj

Klämdag  fredagen den 31 maj

Studiedag fredagen den 7 juni

Avslutning vt- 2019  14 juni   

 Skolsköterskan informerar.
Information om kommande hälsokontroll och vaccination för elever i årskurs 8:


   


PRAO vecka 41:

SYV informerar….

Eleverna i års. 8 kommer ha prao v. 41 under höstterminen och v. 11 under våren. Malmö Stad har beslutat att alla kommunala grundskolor ska ha obligatorisk prao vilket betyder att man kan få frånvaro under praoperioden om man inte kommer till praktikplatsen och inte meddelar orsak. Malmö Stad har även beslutat att en organisation ska arbeta med att få fram platser till grundskolorna för att säkerställa att praktikplatserna följer de lagar och rutiner som de ska för att kunna ta emot elever i års. 8. Detta betyder att grundskolorna får en lista av PraoMalmö med praoplatser till eleverna som fördelas via önskeområde. Platserna är utspridda över hela Malmö och därför har skolan valt att ge alla elever som behöver busskort. Nästa vecka kommer eleverna få tilldelat sina platser och på pappret står all information om praktikplatsen, vilka tider, kontaktuppgifter samt om eleven får äta på stället eller ha egen mat med sig eller äta på en annan kommunal grundskola som ligger i närheten. Detta papper ska lämnas till praktikplatsen och efter praon är slut ska det returneras till SYV Sanja. Det är viktigt att ringa/gå till praktikplatsen en vecka innan start för att få bekräftelse att de är redo för praoperioden med er. 

Några frågor eller funderingar? Hör av er gärna till mig då 😊

Mvh Sanja Stojakovic

Studie- och yrkesvägledare

Augustenborgsskolan och Strandskolan

Grundskoleförvaltningen

Mobil: 0768-541690

Sanja.stojakovic@malmo.se 

Anmäl frånvaro varje dag ditt barn är sjukt på skola24. 
Anmäl via telefon 0515-777 000 eller på //malmo.skola24.se 
 Veckobrev 


Länk till Strandskolans veckobrev
Mailadresser till undervisande lärare:

NO: RobertGöransson 
robertmagnusdennis.goransson@malmo.se -

Idrott: dajana.borjesson@malmo.se
Idrott: johan.norden@malmo.se

Textilslöjd: annika.nigard@malmo.se

Trä/metallslöjd: patrik.rosenkvist@malmo.se

Hemkunskap: elvira.sabo@malmo.se

Franska: nathalie.roux@malmo.se

Tyska: marcelojavier.arcecastillo@malmo.se 

Svenska: jessicaelisabe.sjoback@malmo.se

Engelska: daniel.nilsson3@malmo.se

Bild: sofia.huss@malmo.se 

Matematik: kristian.johansson@malmo.se

Musik: linus.hjelm@malmo.se

SO: caroline.ranalli@malmo.se