STGR13A


Välkommen till klass 6A på Strandskolan

Du har kommit till webbplatsen för klass 6A på Strandskolan och här kommer information som rör klassen att finnas.

Nedan finns länkar till klassen veckobrev, planeringar, mm.


Sophie Söderholm, klasslärare
Mailadress: förnamn.efternamn@malmo.se


Kom ihåg att anmäla frånvaro varje dag ditt barn är sjukt på malmo.skola24.se .