STGR13A


Välkommen till klass 6A på Strandskolan

Så snart som möjligt kommer vi att använda Infomentor som den gemensamma plattformen för information och kalender. Där hittar ni även mitt veckobrev samt skolledningens.

Skola24 används som tidigare för anmälan av frånvaro.

Sophie Söderholm, klasslärare
Mailadress: förnamn.efternamn@malmo.se