STGR13C

Välkommen till klassidan för klass 5C!


Du har kommit till webbplatsen för 5C på Strandskolan och här kommer information som rör klassen att finnas.

Nedan finns länkar till både klassens veckobrev samt till Strandskolans (skolledningens). Du kan även se planeringar till vårt pågående arbete under ämneslänkar.

Hälsningar Stina (Kristina) Abraham
klasslärare 5C


Kom ihåg att anmäla frånvaro varje dag ditt barn är sjukt på Skola24, //malmo.skola24.se. Information från fritids:

Information angående telefonrutiner från fritids finns som bilaga i mappen Veckobrev klass 5c.