STGR13C

Från och med nu använder vi Infomentor som den gemensamma plattformen för information, schema samt kalender. Där hittar ni mitt veckobrev samt skolledningens.

Skola 24 används som tidigare för anmälan om frånvaro. Kom ihåg att anmäla frånvaro varje dag ditt barn är sjukt på malmo.skola24.se . 


Hälsningar Stina (Kristina) Abraham
klasslärare 6C