Vi använder nu INFOMENTOR som kommunikationskanal. Användarnamn och lösenord har skickats hem med post. https://www.infomentor.se/
Klagshamns rektorsområdes vision


”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola och förskola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständig tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar”


Klassidor

Information om klassidor

På dessa sidor hittar ni information från respektive klass och lärare. 

Våra klasser får ett namn efter det året de börjar i Klagshamns rektorsområde. Detta namn behåller klassen till de slutar hos oss. På så sätt hittar du lätt i menyn Klassidor då namnet där inte byts. Det flyttar dock lite längre ner i menyn för var år. Vi har delat upp klasserna efter vilken skola de går på.


Exempel på ett klassnamn är STGR14A
ST står för Strandskolan
GR står för Grundskola
14 innebär att klassen började förskoleklass år 2014
Sedan kommer eventuellt en bokstav som är beroende på hur många parallella klasser vi har just det året.

STGR använder vi för att få struktur på alla grundskolor och gymnasieskolor i Malmö.

Kontakt

Skolsekreterare
Christine Lindsjö, 34 03 22 alt. 0734-292719

Rektor 
Christine Stigborg, 34 03 20

Bitr. Rektor 7-9 
Malin Kjellberg Högström

Bitr. Rektor 1-6
Sarah Josefsson, 0708-837206

Bitr. Rektor Förskoleklass & Fritidshem Klagshamn RO

Annika Ingelström Paulsen, 0709-23 38 06

Administrativ chef

Katarina Lundgren, 0709-49 16 89