STGR06A


 Hej!

 vill påminna om 
enkäten som ni ska besvara och skicka in  via länken


v.11Torsdag vecka 11 ska föredraget i franska vara klart att redovisas. Bonne chance! Nathalie

V.8  Vi önskar er alla ett härligt lovv.7   viktig info till

vårdnadshavare och elever på skolan.

Om filmning och fotografering på skolan

 

På förekommen anledning vill vi informera vårdnadshavare om att skolan inte är en allmän plats och att jag som rektor beslutar om vad som gäller på skolan. Jag vill därför informera om att fotografering/filmning/ljudupptagning inom skolans område inte är tillåtet utan rektors tillstånd. Detta gäller både elever och vårdnadshavare med barn på skolan. Detta beslut kommer att förtydligas i skolans skriftliga ordningsregler, som vi arbetar med att ta fram just nu.

 

Just nu har vi uppmärksammat att många elever använder sig av Periscope, en tjänst där du med din mobil kan filma och sända film i realtid. Det har kommit till vår kännedom att elever filmat, både öppet som i smyg, såväl kamrater som personal på skolan. Det är skolans uppgift att skydda de elever som har skyddad identitet från att deras identiteter ska röjas. Skolan har också till uppgift att förhindra kränkande behandling av elever i skolan.

 

Skolan arbetar utifrån sitt värdegrundsarbete med att förebygga kränkande behandling, men vi ber er att som vårdnadshavare prata med era barn om att det inte är tillåtet att filma eller fotografera på skolan.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Pär Blondell

Rektor


 Hej!
 vill påminna om 
enkäten som ni ska besvara och skicka in  via länken
Fredagen den 12 februari är det studiedag.


v.47 
  Torsdagen den  19 November  åker klassen iväg på teater. Bussen går kl.9.30 och hem ca kl.11.30


8,0PCE57,83462,642015-11-02Fakturerad 

Hej alla i klass 9A
välkomna tillbaka efter ett skönt lov.

Vill påminna er alla att idag är det gymnasieval möte på skolan kl 18.30.

Fredagen den 6 November åker alla i klass 9 till gymnasiemässan.
Svenska/Engelska-Ahmed Välkomna till klass 9A

Hej alla

Viktig information angående inbjudan ikväll till gymnasievalet, det är  inställt på grund utav sjukdom. Ny dag måndagen efter lovet den 2 November kl.18.30
Välkomna.

Till alla 9:ors vårdnadshavare

Information angående gymnasievalet.

 

Den 19 oktober kl. 18.30 är ni inbjudna till information angående den nya gymnasieskolan och gymnasievalet. Beräkna att kvällen avslutas senast 20.00.

Informationen kommer att hållas i matsalen så använd er av entrén vid matsalen som ligger på skolgården för att komma in.

 

Diskutera gärna gymnasiet hemma och ta med er de frågeställningar ni har till mötet.

 

Alla elever är givetvis också välkomna denna kväll inte bara vårdnadshavare.

 

Välkomna                          

Julija Radeson Lindeberg

Studie- och yrkesvägledare

Strandskolan

Email: julija.radeson-lindeberg@malmo.se

Tel: 0768-528385V.40

Tisdagen den den 29 September har alla eleverna på Strandskolan studiedag.

Onsdagen den 30 September åker vi till bokskogen, Orientering. Buss avgår kl.9.20 från Strandskolan.

     

 

Här hittar du klassens schema!

Pedagogernas egna sajt, tryck på det understrukna så får ni info i det ämnet.

SO  Johan
Franska - Nathalie
Español- Robert
Matte & NO - Christopher
Bild - Cornelia
Tyska - Cornelia
Trä- och metallslöjd - Lena
Textilslöjd  -Annika
Musik- Linus Hjelm

Åk 7-9 Läxor, test, prov