STGR10B


Välkommen till klassidan för 8B

Klassens mentorer är Marcelo Arce Castillo och Annika Nigård.

 Datum att hålla koll på:
Klämdag fredagen den 31 maj
Studiedag fredagen den 7 juni
Avslutning den 14 juniKlassens representanter:

Elevråd: Ella, Sara och Emma

Matråd: Ellen & Tuva

Elevskyddsombud: Michell

Biblioteksråd: Saga & Emilia


Här kommer tiderna för  elevrådet:

Årskurs 6-9 (Andreas) Här kommer tiderna för  matrådet:Veckans läxor (kortfattat, tydligare i kalendern här nedan)

vecka 18
Måndag: 
Tisdag : Sp- muntligt
Onsdag: 
Torsdag: Ma-prov
Fredag:  Ty, Sp- muntligt

Vecka 20: torsdag- kemiprov, fredag - tyskprov
               


Erbjudande om extra hälsokontroll vid frånvaro – Information till vårdnadshavare och elever i Klagshamns rektorsområde

Sedan i höstas erbjuder vi skolsköterskor en extra hälsokontroll till alla barn som har >20% frånvaro under en femveckorsperiod, förutom när det är beviljad semesterresa. Detta är en del i vårt hälsofrämjande arbete som syftar till att öka skolnärvaron och underlätta återgång till skolan efter frånvaro. Ibland finns orsaker till barnets frånvaro i barnets hälsa och ibland i omgivningen.

Erbjudandet kommer hem med brev. Underlaget får vi från skola24, och vi har oftast ingen ytterligare information om orsaken till frånvaron.

Vi vill understryka att hälsokontrollen endast är ett erbjudande. Vill ni inte ha en extra kontroll är ni välkomna att höra av er och berätta det, eller bara bortse från erbjudandet. Vi har tystnadsplikt och återrapporterar således inte till mentor eller rektor.

För ytterligare information kontakta skolsköterska Sara Sjöberg, 0766 34 79 51, sara.sjoberg3@malmo.se eller Liva Andersson, 0729 63 23 89, livastrid.andersson@malmo.se Anmäl frånvaro varje dag ditt barn är sjukt på skola24.
Anmäl via telefon 0515-77 70 00 eller på //malmo.skola24.se