STGR10B


Välkommen till klassidan för 8B

Klassens mentorer är Marcelo Arce Castillo och Annika Nigård.


 Datum att hålla koll på:

Torsdagen den 18 oktober är det studiedag.
Höstlov vecka 44

  • Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för myndighetens arbete med att granska skolor. Resultatet används även i Skolverkets ”Välja Skola”. Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras. Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan. 
  • Så här besvarar du enkäten: 1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten   2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller grundsärskola” och ange koden 68Ar29 detta är samma som som står på lappen som ditt barn fick förra veckan. 3. Enkäten kan besvaras från och med den 24 september till och med den 19 oktober 2018. 
SYV informerar:

Eleverna i åk. 8 kommer ha prao v. 41 under höstterminen och v. 11 under våren. Malmö Stad har beslutat att alla kommunala grundskolor ska ha obligatorisk prao vilket betyder att man kan få frånvaro under praoperioden om man inte kommer till praktikplatsen och inte meddelar orsak. Malmö Stad har även beslutat att en organisation ska arbeta med att få fram platser till grundskolorna för att säkerställa att praktikplatserna följer de lagar och rutiner som de ska för att kunna ta emot elever i åk. 8. Detta betyder att grundskolorna får en lista av PraoMalmö med praoplatser till eleverna som fördelas via önskeområde. Platserna är utspridda över hela Malmö och därför har skolan valt att ge alla elever som behöver det busskort. På måndag denna vecka kommer eleverna få tilldelat sina platser och på pappret står all information om praktikplatsen, vilka tider, kontaktuppgifter samt om eleven får äta på stället eller ha egen mat med sig eller äta på en annan kommunal grundskola som ligger i närheten. Detta papper ska lämnas till praktikplatsen och efter praon är slut ska det returneras till SYV Sanja. Det är viktigt att ringa/gå till praktikplatsen en vecka innan start för att få bekräftelse att de är redo för praoperioden med er.


Några frågor eller funderingar? Hör av er gärna till mig då 😊

  

Mvh Sanja Stojakovic

Studie- och yrkesvägledare

Mobil: 0768-541690

Sanja.stojakovic@malmo.se
Här kommer tiderna för höstens elevråd:

11/9 kl.09:00 
17/10 kl.10:00
22/11 kl.09:00 
17/12 kl.09:30 

Årskurs 6-9 (Andreas) 


Veckans läxor (kortfattat, tydligare i kalendern här nedan
Måndag: 
Tisdag : tyska
Onsdag:
Torsdag: 
Fredag: franska omläxa

Anmäl frånvaro varje dag ditt barn är sjukt på skola24.
Anmäl via telefon 0515-77 70 00 eller på //malmo.skola24.se