STGR10C

Välkommen till 8C:s klassida. 

 • Höstens läsutmaning! Är du intresserad av att delta i höstens läsutmaning med fina priser i potten? Klicka här och läs mer om hur du deltar.  
 • Hoppas att ni haft en riktigt spännande och lärorik vecka! Det papper som ni fick mer er ut på praon ska efter praon returneras till Sanja (SYV) ifyllt och klart. 
 • Sanja Stojakovic
 • Studie- och yrkesvägledare

  Mobil: 0768-541690

  Sanja.stojakovic@malmo.se

 • Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för myndighetens arbete med att granska skolor. Resultatet används även i Skolverkets ”Välja Skola”. Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras. Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan. 
 • Så här besvarar du enkäten: 1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten   2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller grundsärskola” och ange koden 68Ar29 detta är samma som som står på lappen som ditt barn fick förra veckan. 3. Enkäten kan besvaras från och med den 24 september till och med den 19 oktober 2018. 
 • Studiedag torsdag 18/10V.42

Måndag: 

Tisdag: Tyskläxa

Onsdag: 

Torsdag: STUDIEDAG

Fredag:   SO uppgift klar
                  Franskläxa


V.43

Måndag: 

Tisdag: 

Onsdag: 

Torsdag: 

Fredag: Muntlig redovisning (svenska?)