STGR11B


Välkommen till 8B:s klassida!

Mentorer i klassen är Robert Göransson (robertmagnusdennis.goransson@malmo.se) och Marcus Rostedt (marcus.rostedt@malmo.se).


Utvärdering Prao:n

Studietid

Klass 8B har två tillfällen i veckan där de kan vara med på studietid, där de exempelvis kan göra sina läxor. Dessa två tider är: 

Måndagar 8.30-9.20 i Grupprummet i C-korridoren. 

Torsdagar: 14.30-16.30 i C3.Veckobrev från Klagshamns rektorsområde v 40

Hej!

Vi hade ett mycket trevligt föräldraråd i onsdagskväll förra veckan. Det var roligt att så många kunde komma trots att det hade blivit lite problem med kallelsen. Vi har skrivit minnesanteckningar och dessa kommer läggas ut på INFOMENTOR i nästa vecka.

INFOMENTOR

Under slutet av denna vecka eller början av nästa vecka ska ni alla få hem ett brev med information kring INFOMENTOR från oss. I detta brev finns också er personliga inloggning. INFOMENTOR är vår nya kommunikationsplattform där ni kommer få alla veckobrev från oss i ledningsgruppen och från lärarna framöver. Där kommer också ligga schema och kalender så att ni ser om det händer något särskilt under veckan. Vecka 40 får ni veckobreven som vanligt, men från och med v 41 kommer de via INFOMENTOR. Då skriver vi inte mer på klassidorna utan länkar till infomentor. INFOMENTOR finns också som app som går att ladda ner tex till telefonen.

CTC- enkät

CTC står för Communities that Care och är en enkät som elever från åk 6 till åk 2 på gymnasiet i Malmö Stad fyller i. Denna enkät kommer era barn få fylla i här i skolan under vecka 41-43. Nedan följer den information som de som är ansvariga för enkäten i Malmö Stad vill att ni föräldrar ska ha.

 Information om CTC´s elevenkät

Under perioden 30 september – 25 oktober (vecka 40-43) kommer samtliga elever i grundskolans årskurs 6, 7, 8 och 9 samt gymnasieskolan årskurs 1 och 2 i Malmö erbjudas att besvara en enkät som fokuserar på bakomliggande risk- och skyddsfaktorer för problembeteende. Det är en totalundersökning som omfattar alla elever i de ovan nämnda årskurserna.

Huvudman för elevenkäten är Malmö stad som via stadskontoret ansvarar för undersökningens innehåll samt analys och återföring av resultaten.

Syftet med enkäten är att kunna beskriva de orsaksfaktorer som påverkar ungdomars livsvillkor, levnads­­vanor och hälsa. Resultaten från undersökningen kan användas som underlag vid beslut och prioriteringar kring det fortsatta främjande och förebyggande arbetet.

Undersökningen genomförs i skolan under en lektionstimme med digital enkät som besvaras helt anonymt och eleven kan när som helst avbryta sitt deltagande. Inga enskilda elever kommer att kunna identifieras i det insamlade materialet. Alla nationella och lokala regelverk kring informationssäkerhet följs naturligtvis.

Deltagandet i undersökningen är frivilligt, men ju fler elever som deltar desto större tillförlitlighet får Malmö Stad gällande resultaten kring de lokala risk- och skyddsfaktorer som påverkar barn och ungdomar. Du som är vårdnadshavare har rätt att tacka nej till barnets deltagande.

För mer information eller frågor kring genomförandet kontakta:

Malmö Stad

Bo Westerlund

bo.westerlund@malmo.se

 

Avvikande kost

Skolrestaurangen önskar få in anmälan om specialkost varje läsår. Länk till anmälanfinns nedan.

https://malmo.se/Service/Utbildning-och-forskola/Skolmat-i-grund--och-gymnasieskolan/Specialkost-i-skolan.html

 

Hoppas ni får en trevlig vecka!

Skolledningen på Klagshamns rektorsområde


Kontaktuppgifter till skolledningen och administration:

Christin Stigborg, rektor

christin.stigborg@malmo.se     

Katarina Lundgren, administrativ chef

katarina.lundgren@malmo.se

Annika Ingelström Paulsen, biträdande rektor med ansvar för F-klass och fritids.

Annika.paulsen@malmo.se

Sarah Josefsson, biträdande rektor med ansvar för åk 1-6

Sarah.josefsson@malmo.se

Malin Kjellberg Högström, biträdande rektor med ansvar för åk 7-9

Malin.kjellberg-hogstrom@malmo.se

Christine Lindsjö, administratör

Christine.lindsjo@malmo.se

 Viktiga datum
28 oktober - 1 november - höstlov
26 november - studiedag
20 december - avslutningAnmäl frånvaro varje dag ditt barn är sjukt på skola24. 
Anmäl via telefon 0515-777 70 00 eller på malmo.skola24.seHär är en länk till schemat som uppdateras hela tiden: 

I klassen går 23 elever. Robert Göransson och Marcus Rostedt är mentorer i klassen. 

Marcus mentorselever är: Daniel, Alvin, Gustav, Isak, William, Filip, Melvin, Ellen, Benjamin, Anton, Emelie, Jacob

Roberts mentorselever är: Viggo, Aliz, Salma, Alexander, Ida HS, Sonoma, Alice, Nikita, Hugo, Maya, EmblaUndervisande lärare: 

Marcus Rostedt, marcus.rostedt@malmo.se - Trä-och metallslöjd.
Robert Göransson, robertmagnusdennis.goransson@malmo.se - NO-ämnena, matematik och teknik.
Nathalie Roux, nathalie.roux@malmo.se - Franska
Marcelo Javier Arce Castillo, marcelojavier.arcecastillo@malmo.se - Tyska och engelska
Fredrik Boström,  fredrik.bostrom@malmo.se - Idrott och hälsa.
Jessica Hajdu, jessica.hajdu@malmo.se - Bild
Jessica Sjöbeck, jessicaelisabe.sjoback@malmo.se - Spanska
Mikael Persson, mikael.persson@malmo.se - SO