STGR11C


Vecka 15: Kemiprov(Kap 7 Syror och Baser s118-140) fredagen den 12/4 flyttas till V17 fredagen den 26/4.
Vecka 14     Måndagen den 8 april har 7C ingen mentorstid eller klassråd pga nationella prov för åk6.

Läxor:        torsdag    franska
                    fredag    so-prov, engelskaVecka 13

Hej!

Här kommer information till vårdnadshavare, hur de ansöker om skolskjuts och kostnadsfria busskort för åk 7-9.

Information om kostnadsfritt busskort inför läsåret 2019/2020                                       

Du får detta brev för att du har fått ett kostnadsfritt busskort under vårterminen 2019. Vi vill uppmärksamma dig på att det snart är dags att anmäla ditt intresse för busskort inför nästa läsår. Sedan vårterminen 2019 har elever i årskurs 7–9, med minst 4 km till skolan, rätt till ett kostnadsfritt busskort.

Anmäl intresse för ett kostnadsfritt busskort via e-tjänst Från och med den 2 april kan du göra en intresseanmälan för ett kostnadsfritt busskort via e-tjänsten på malmo.se/skolskjuts genom att logga in med bank-id. Om du inte har bank-id kan du använda blanketten ”Intresseanmälan för ett kostnadsfritt busskort” som finns på malmo.se. Du kan också få blanketten från skolan. Om du gjort en intresseanmälan via e-tjänsten får du svar per mejl, men du kan också se beskedet när du loggar in i e-tjänsten. Om du har gjort intresseanmälan på blankett får du svaret per post.

Anmäl intresse senast den 23 april

Inför läsåret 2019/2020 öppnar e-tjänsten den 2 april 2019. Anmäl ditt intresse senast den 23 april 2019 för att få ett besked före skolstart i augusti 2019. Om du inte har behov av ett kostnadsfritt busskort nu kan du lämna in en intresseanmälan senare om situationen förändras under terminens gång. Skolan delar ut busskort. Din skola har ansvar för att beställa och dela ut busskort till dig som uppfyller avståndskravet och har anmält ditt intresse för det kostnadsfria busskortet.

 Läs mer om kostnadsfritt busskort på malmo.se/skolskjuts.
Med vänlig hälsning Skolplaceringsenheten

______

Till vårdnadshavare med barn som åker skolskjuts     

Information om skolskjuts inför läsåret 2019/2020                                       

Du får detta brev för att du har barn som åker skolskjuts i Malmö. Vi vill uppmärksamma dig på att det snart är dags att ansöka om skolskjuts inför nästa läsår. Om ditt barn har behov av skolskjuts ansöker du om skolskjuts inför varje nytt läsår.  
Ansök om skolskjuts via e-tjänst
Du ansöker om skolskjuts via e-tjänsten på malmo.se/skolskjuts och loggar in med bank-id. Om du inte har bank-id kan du använda blanketten ”Ansökan om skolskjuts” som finns på malmo.se. Du kan också få blanketten från skolan.

Nytt för i år - vårdnadshavarportal

När du loggar in via e-tjänsten hamnar du i vår nya vårdnadshavarportal för skolskjuts. Där kan du förutom ansöka om skolskjuts, även göra en intresseanmälan för ett kostnadsfritt busskort (endast för elever i åk 7–9 med minst 4 km till skolan). När vi har hanterat din ansökan skickar vi besked per mejl. Då kan du även logga in i e-tjänsten för att se ditt beslut.

Ansök senast den 23 april
Inför läsåret 2019/2020 öppnar e-tjänsten den 2 april 2019. Ansök senast den 23 april 2019 för att få ett beslut om skolskjuts före skolstart i augusti 2019.

 Om du inte har behov av skolskjuts nu kan du ansöka senare om situationen förändras under terminens gång.

 Beslut om skolskjuts
Om du ansökt via e-tjänsten får du beslut om skolskjuts per mejl, men du kan också se beslutet när du loggar in i e-tjänsten. Om ansökan skett på blankett får du beslut per post.

Skolan där ditt barn går kommer att informera dig om vilken typ av skolskjuts ditt barn har rätt till. Det vanligaste är kollektivtrafik med busskort, men även skolbuss och i vissa fall skoltaxi eller specialfordon.

Vi följer skollagen och Malmö stads riktlinjer för skolskjuts. Läs mer på malmo.se/
Med vänlig hälsning Skolplaceringsenheten

________________________________________


Mejl till undervisande lärare:

dajana.borjesson@malmo.se (idrott och hälsa)
charlotte.davison@malmo.se  (svenska, engelska, sv/en)
jeff.karlsson@malmo.se  (no, ma)
jessica.hajdu@malmo.se  (bild)
patrik.rosenkvist@malmo.se (trä/metallslöjd)
annika.nigard@malmo.se  (textilslöjd)
linus.hjelm@malmo.se  (musik)
nathalie.roux@malmo.se  (franska)
marcelojavier.arcecastillo@malmo.se  (tyska)
jessicaelisab.sjobeck@malmo.se  (spanska)
johan.norden@malmo.se  (so)