STGR11C

Vecka 42
Vi vill än en gång påminna om Skolverkets enkät som ska besvaras denna vecka.

Läxor: må engelskuppsats
             on  franska, so-prov
             to   studiedag
             fr   ma-prov
             må v43  svenskuppsats om boken
vecka 41
Vi vill påminna om den enkät som Skolverket vill att föräldrar fyller i denna vecka. Eleverna får idag skriftlig information att ta med hem med alla detaljer om denna.

Läxor:    torsdag  tyska, spanska, franska
                fredag  engelskuppsats
                må 15/10 engelskuppsats
                on 17/10 so-prov
                to 18/10  studiedag
                fr 19/10  ma-provHej till vårdnadshavare med barn i grundskola,

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för
myndighetens arbete med att granska skolor. Resultatet används även i Skolverkets ”Välja Skola”.
Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten.
Enkäten tar cirka 5–10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en
gång per barn. Har du flera barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart
och ett av barnen. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen.
Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda
personer kan identifieras.

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under
skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela
detta till skolan.

Så här besvarar du enkäten:
1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten
2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i grundskola eller
grundsärskola” och ange koden ( 68Ar29).
3. Enkäten kan besvaras från och med den 24 september till och med den 19 oktober 2018.

Frågor om koder och inloggningsuppgifter besvaras av Origo Group på tel. 013-465 61 00 eller
skolenkaten@origogroup.com. Övriga frågor besvaras via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080
00 eller epost skolenkaten@skolinspektionen.se
Med vänlig hälsning,
Skolinspektionen
___________________________________________________________________________________________

Vecka 40
Redan första oktober och vi har en helt vanlig skolvecka framför oss.

Läxor: torsdag    tyska, spanska och franska
Prov i biologi på fredag.
Prov i so 17/10.

V 40 Biologiprov fredag 5/10: Kapitel 1: sid 10-20, Kapitel 2: sid 30-38Samt uppgifter i classroom och laborationshäftet.Mejl till undervisande lärare:

dajana.borjesson@malmo.se (idrott och hälsa)
charlotte.davison@malmo.se  (svenska, engelska, sv/en)
jeff.karlsson@malmo.se  (no, ma)
jessica.hajdu@malmo.se  (bild)
patrik.rosenkvist@malmo.se (trä/metallslöjd)
annika.nigard@malmo.se  (textilslöjd)
linus.hjelm@malmo.se  (musik)
nathalie.roux@malmo.se  (franska)
marcelojavier.arcecastillo@malmo.se  (tyska)
jessicaelisab.sjobeck@malmo.se  (spanska)
johan.norden@malmo.se  (so)