STGR11C‎ > ‎

matte

Vi jobbar med boken "Matteborgen". I början av varje kapitel finns tydliga mål för arbetsområdet. Innan vi påbörjar ett arbetsområde gör vi diagnosen för kapitlet, för att varje elev vidare ska träna på de delar som han/hon behöver öva mer på. Resultatet av diagnosen sammanställs i en "gräsmatta" och när vi arbetat med området under en period gör vi diagnosen igen och jämför "gräsmattorna" för att se vår utveckling. 


Utöver boken arbetar vi praktiskt och befäster matematikens olika begrepp kontinuerligt. Vi använder då begreppsburk och små whiteboardtavlor.

För att träna problemlösning använder vi NCM:s kängurumatte på olika nivåer.

Nedan finns pedagogiska planeringar för respektive arbetsområde. Ni hittar också en övergripande matris för de olika betygsstegen i matte.

Ċ
Caroline Hansson,
4 sep. 2017 06:57
Comments