STGR12C

Välkommen till 7C:s klassida


Veckobrev för vecka 38.

Parkering och trafiksäkerhet

Vi vill påminna om att ni ska stanna på tillåtna parkeringsplatser, tex vid Folkets Hus, när ni stannar och släpper av era barn. Busshållplatsen måste vara ledig för bussarna som kommer och lämnar de barn som åker buss. Där är stoppförbud under hela skoldagen! Busschauffören har ansvar för barnen tills bussen står på hållplatsen och får inte släppa av dem om bussen inte kan ställa sig på hållplatsen! När busshållplatsen är upptagen av personbilar måste barnen kryssa mellan bilarna och det blir farligt för alla barn. Så ställ er inte på busshållplatserna när ni ska släppa av era barn. 

Studietid för högstadiet

Vi har anställt en ung duktig matematiker som mattestöd för eleverna i åk 7-9 på onsdag morgon kl 8:15-9:15 och på torsdagar 14:30-16:30. Detta är en utökning av redan befintlig studietid. 

Studiedag den 26 september 

Kontaktuppgifter till skolledningen och administration:

Christin Stigborg, rektor

christin.stigborg@malmo.se     

Katarina Lundgren, administrativ chef

katarina.lundgren@malmo.se

Annika Ingelström Paulsen, biträdande rektor med ansvar för F-klass och fritids.

Annika.paulsen@malmo.se

Sarah Josefsson, biträdande rektor med ansvar för åk 1-6

Sarah.josefsson@malmo.se

Malin Kjellberg Högström, biträdande rektor med ansvar för åk 7-9

Malin.kjellberg-hogstrom@malmo.se

Christine Lindsjö, administratör

Christine.lindsjo@malmo.se

 

Hoppas ni får en trevlig vecka!

Skolledningen på Klagshamns rektorsområde


LÄNKAR:

Strandskolans pedagoger som arbetar med 7C

Johan Nordén & Martin Svensson är ansvariga för klass 7C och mentorer för 7C.

Ämneslärarna som undervisar 7C

Marcelo Arce Castillo: Tyska
Sofia Huss: Bild
Annika Nigård: Spanska
Daniel Nilsson: Svenska & Engelska
Nathalie Roux: Franska
Marcus Rostedt: Trä- och metallslöjd
Martin Svensson: Musik
Ingela Johansson: Textilslöjd
Jessica Sjöbäck: Spanska

Liva Andersson: Skolsköterska
Anna Ekberg: Specialpedagog
Hanna Fex: Kurator