STGR16A


Välkomna till klass 2a.
Vi är en härlig klass på 21 elever.

Klassföreståndare:
Malin Narbe
malin.narbe@malmo.se

Fritidspedagog:
Riyane Abdo
riyane.abdo@malmo.se