STGR16B


Välkomna till klass 1B

Vi är en härlig klass på 21 elever.

Klasslärare: Jenny Stenfeldt
jenny.stenfeldt@malmo.se

Fritidspedagog: Sandra Jaenecke
sandra.jaenecke@malmo.se