STGR16B


Välkomna till klass 2B

Vi är en härlig klass på 20 glada och härliga elever.  

Klasslärare: Jenny Stenfeldt
jenny.stenfeldt@malmo.se

Fritidspedagog: Felicia Olsson
felicia.olsson@malmo.se

Idrottslärare/Fritidspedagog: Fredrik Olofsson
fredrik.olofsson@malmo.se