STGR16C

Välkomna till 2c.

Vi är en härlig klass på 22 elever.
Om ni vill nå oss är det lättast via mail.

Klassföreståndare:
Isabel Nigård

Fritidspedagog:
Tilda Swahn