STGR16DVälkomna till 2d.

Vi är en härlig klass på 21 elever.

Klassföreståndare
Louise Carnheimer
louise.carnheimer@malmo.se

Idrottslärare/Fritidspedagog
Fredrik Olofsson
fredrik.olofsson@malmo.se