STGR16DVälkomna till 1d.

Vi är en härlig klass på 21 elever.

Klassföreståndare
Louise Carnheimer
louise.carnheimer@malmo.se

Fritidspedagog
Albin Carlsson
albin.carlsson@malmo.se