STGR18B

Välkomna till FB

Vi som arbetar i FB är:

Lena Hagbyn lena.hagbyn@malmo.se
Anna Salmi anna.salmi@malmo.se
Maria Bohman

Vårt telefon nummer är: 0709-589149

Skolan börjar den 16 augusti, kl. 9.00 och slutar 13.15

Fritids öppnar 6.30

Frukost serveras 6.30-7.15

Skolverksamheten pågår mellan 8.30-13.15

Fritids stänger 17.30