Strandskolans Fritidshem

Hej och välkommen till Strandskolans Fritidshem!

Under eftermiddagarna erbjuder vi barnen styrda/planerade aktiviteter både ute och inne, men eleverna kan också välja på att vistas i våra olika rum för bygg, skapande, rollek, spel och avkoppling. Eleverna i årskurs 2-3 har sin hemvistelse på nedre plan medan "Klubben" (elever i åk 4-6) har sin hemvistelse på övre plan. 

De styrda aktiviteterna erbjuds för ALLA elever och de hålls på nedre plan mellan 15-16. Vi skulle uppskatta om ni kontaktade oss via sms under eftermiddagen då vi vill erbjuda era barn den bästa möjliga pedagogiska verksamheten.

Vår ambition på fritidshemmet är att barnen ska känna trygghet och glädje på fritidshemmet och under hela sin skoldag. Vårt uppdrag på fritidshemmet är att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och social gemenskap. Vi har delat in året i sju perioder där varje period har ett enskilt fokusområde. Mer om perioderna hittar ni längre ner och på våra tavlor.

Är det något ni undrar över är det bara att kontakta oss. Våra telefonnummer hittar ni längre ner.

Personalen på Strandskolans fritidshem
2019.01.22


Information från skolledningen

Malmö stads skolor inför nu en ny funktionalitet i Skola24 som heter Skola24 Förskola/Fritidshem.

Skola24 Förskola/Fritidshem innehåller funktioner för att registrera och följa upp barns vistelsetid på fritidshemmet.

Vi kommer att starta upp arbetet internt på Strandskolan under våren, men kopplar på vårdnadshavare först inför skolstart augusti.

Ni kommer under föräldramötet under HT-19 att få mer information om hur Skola24 Förskola/Fritidshem fungerar och vilken information ni behöver registrera.

En första del i arbetet med Skola24 Förskola/Fritidshem kommer att vara att vi tar bort  in- och utcheckningssystemet för eleverna, från och med den 20/5  måste ni och/eller era barn checka in/ut genom att meddela någon av pedagogerna.


Vänligen

Skolledningen

Information om fritids

Våra telefonnummer:                  
Årskurs 2: 0709-66 50 48
Årskurs 3: 0708-34 76 79  
Klubben: 0766-07 40 03

Vi som jobbar här: Ingvar, Tilda, Anneli,
Krister, Mattias, Simon,
Ida, Villiam, Helen, Katrin,
Nora, Leo, Hinda, Emilia, Fredrik.

Aktiviteter i veckan:
Måndag: Skapande, Uteaktivitet & Cafeterian
Tisdag: Skapande, Utelek & Spelhåla
Onsdag: IKT, Utelek & Ritverkstad
Torsdag: Idrottshallen & Musik
Fredag: Fredagskul

Länkar:
Aktuell info

Sommaravslutningen
Snart är det dags för sommarlov och skolavslutning är som ni säkert vet den 14e Juni. Vi behöver därför veta vilka som är kvar hos oss på fritids den dagen så att vi kan beställa mat till dem. Detta behöver vi ha svar på senast Fredagen den 31a Maj.
Tack på förhand!

Förtydligande angående sommarlovet
Midsommarafton fredagen den 21:e Juni är fritids såklart stängt även om den dagen råkade vara med i formuläret. Utöver det så är torsdagen den 8:e Augusti en stängdag så då är fritids också stängt!

PS: Önskar man omsorg den 8:e Augusti så får man höra av sig till Annika på annika.paulsen@malmo.se senast den 31:e Maj.Fokusperioder

Aktuell period: 7


Period 1:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.


Period 2:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.

Period 3:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Period 4:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

Period 5:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Period 6:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Period 7:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.