Strandskolans Fritidshem

Hej och välkommen till Strandskolans Fritidshem!

Under eftermiddagarna erbjuder vi barnen styrda/planerade aktiviteter både ute och inne, men eleverna kan också välja på att vistas i våra olika rum för bygg, skapande, rollek, spel och avkoppling. Eleverna i årskurs 2-3 har sin hemvistelse på nedre plan medan "Klubben" (elever i åk 4-6) har sin hemvistelse på övre plan. 

De styrda aktiviteterna erbjuds för ALLA elever och de hålls på nedre plan mellan 15-16. Vi skulle uppskatta om ni kontaktade oss via sms under eftermiddagen då vi vill erbjuda era barn den bästa möjliga pedagogiska verksamheten.

Vår ambition på fritidshemmet är att barnen ska känna trygghet och glädje på fritidshemmet och under hela sin skoldag. Vårt uppdrag på fritidshemmet är att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och social gemenskap. Vi har delat in året i sju perioder där varje period har ett enskilt fokusområde. Mer om perioderna hittar ni längre ner och på våra tavlor.

Är det något ni undrar över är det bara att kontakta oss. Våra telefonnummer hittar ni längre ner.

Personalen på Strandskolans fritidshem
2019.01.22

Information om fritids

Våra telefonnummer:                  
Årskurs 2: 0709-66 50 48
Årskurs 3: 0708-34 76 79  
Klubben: 0766-07 40 03

Vi som jobbar här: Ingvar, Tilda, Anneli,
Krister, Mattias, Simon,
Ida, Villiam, Helen, Katrin,
Nora, Leo.

Aktiviteter i veckan:
Måndag: Skapande & Cafeterian
Tisdag: Skapande & Spelhåla
Onsdag: IKT
Torsdag: Idrottshallen
Fredag: Fredagskul

Länkar:
Aktuell info

Studiedagar och stängdagar VT19:


Stängdag 18/3:

Måndagen den 18e mars är det stängdag, detta innebär att både skolan och fritids är stängt denna dag. Behöver ni ändå barnomsorg då så kontakta Annika på annika.paulsen@malmo.se senast måndagen den 18e februari.


Studiedag 7/6:

Fredagen den 7e juni är det studiedag men fritids har öppet som vanligt. Behöver ert barn vara på fritids den dagen vill vi gärna att ni fyller i deras tider i närvaroformuläret nedan senast onsdagen den 8e Maj!

Studiedag 7e juni


Lov VT19:


Påsklov

Påsklovet infaller i år vecka 16. Om ert barn ska vara på fritids under påsklovet vill vi gärna att ni fyller i deras tider i närvaroforuläret nedan senast onsdagen den 20e Mars!

Påsklov 2019


Fokusperioder

Aktuell period: 5


Period 1:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.


Period 2:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.

Period 3:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Period 4:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

Period 5:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Period 6:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Period 7:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.