Strandskolans Fritidshem

Hej och välkommen till Strandskolans Fritidshem!

Under eftermiddagarna erbjuder vi barnen styrda/planerade aktiviteter både ute och inne, men eleverna kan också välja på att vistas i våra olika rum för bygg, skapande, rollek, spel och avkoppling. Eleverna i årskurs 2-3 har sin hemvistelse på nedre plan medan "Klubben" (elever i åk 4-6) har sin hemvistelse på övre plan. 

De styrda aktiviteterna erbjuds för ALLA elever och de hålls på övre plan mellan 15-16. Vi skulle uppskatta om ni kontaktade oss via sms under eftermiddagen då vi vill erbjuda era barn den bästa möjliga pedagogiska verksamheten.

Vår ambition på fritidshemmet är att barnen ska känna trygghet och glädje på fritidshemmet och under hela sin skoldag. Vårt uppdrag på fritidshemmet är att stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid och social gemenskap. Vi har delat in året i sju perioder där varje period har ett enskilt fokusområde. Mer om perioderna hittar ni längre ner och på våra tavlor.

Är det något ni undrar över är det bara att kontakta oss. Våra telefonnummer hittar ni längre ner.

Personalen på Strandskolans fritidshem
2018.09.03

Information om fritids

Våra telefonnummer:                  
Årskurs 2: 0709-66 50 48
Årskurs 3: 0708-34 76 79  
Klubben: 0766-07 40 03

Vi som jobbar här: Ingvar, Tilda, Anneli,
Krister, Mattias, Simon,
Riyane, Villiam, Helen, Katrin

Aktiviteter i veckan:
Måndag: Skapande & Cafeterian
Tisdag: Skapande & IKT
Onsdag: Spelhåla
Torsdag: Idrottshallen
Fredag: Fredagskul

Rastaktiviteter v.40:
Måndag: Massage/Avslappning i fritidsrummet
Onsdag: Sista paret ut
Fredag: Strömmen

Länkar:
Aktuell info

Stängdag! 18/10

Torsdagen den 18e oktober är det stängdag på skolan

detta innebär att både skolan och fritids är stängt!

Behöver ni fortfarande omsorg så hör av er till Annika på annika.paulsen@malmo.se
Höstlovet 2018

Läsårets första lov närmar sig sakta men säkert och därför vill vi veta vilka barn som kommer stanna och ha roligt med oss på fritids under denna vecka. Därför kommer här nu ett formulär där ni kan fylla ert/era barns närvaro, detta formulär vill vi att det är ifyllt senast måndagen den 1 Oktober.

Höstlov 2018Fokusperioder

Aktuell period: 2


Period 1:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.


Period 2:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.

Period 3:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.

Period 4:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

Period 5:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Period 6:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Period 7:
Eleverna ska utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.