Vår vision


”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola och förskola.
Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständig tänkande ska genomsyra verksamheten.
Vi förutsätter öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar”.